board member picture

Տիգրան Զարգարյան

Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն

Տիգրան Զարգարյանի մասնագիտացումը գրադարանների և արխիվների թվայնացումն և կառավարումն է։ Նա ունի ավելի քան 30 տարվա մասնագիտական փորձ։ Մասնակցել է Հայաստանի գրադարանների ավտոմատացված ցանցի նախագծման աշխատանքներին։ Ունի թղթային, հիբրիդ և «ծնված թվային» փաստաթղթերի էլեկտրոնային մշակման համակարգերի նախագծման մասնագիտական փորձառություն։ 2008 թվականից սկսած ղեկավարում է ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոնում ստեղծված «Գրադարանային գործ և տեղեկատվական աղբյուրներ» ամբիոնը։ Մասնակցում է հեռաուսուցման համակարգերի նախագծմանը՝ որպես գրադարանավարության զարգացման հեռանկարային ուղղություն։ Հեղինակում է մեկ մենագրություն, երկու մեթոդական ձեռնարկներ և հոդվածներ՝ նվիրված թվային գրադարաններիի ստեղծման մեթոդաբանությունը և շահագործման խնդիրներին։ Սկսած 2010 թվականից զբաղվում է թվային տեխնոլոգիաների օգնությամբ թղթային նյութերի երկարաժամկետ պահպանության խնդիրներով։ Ղեկավարում է «Ակադեմիական գիտա տեղեկատվական հանգույցի» ձևավորման աշխատանքները։ 2011 թվականից զբաղեցնում է Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրենի պաշտոնը: