board member picture

Քրիստինա Հակոբյան

տնօրեն

Քրիստինա Հակոբյանը իր հիմնական գործունեությունը ծավալում է դոմեյնների գրանցման ոլորտում՝ սկսած 2010թ-ից։ Առաջին նախագիծը, որի հիմքերում կանգնած էր Քրիստինան որպես տնօրեն՝ domainshop.am (ds.am) էր, որը մի քանի տարի անց վերանվանվեց (rebranding) reg.am-ի։ Հետագայում տեղի ունեցավ հիմնադիրների փոփոխություն, և Քրիստինա Հակոբյանը արդեն սկսեց հանդես գալ մեկ այլ առաջատար ռեգիստրարի` globalr.com-ի կազմում։ Մինչ օրս շարունակում է աշխատել նույն ընկերությունում։

 Հիմնական գործունեությանը զուգահեռ, նաև իրականացնում է հանրային գործունեություն՝ մասնակցելով բազմաթիվ տեղական և արտերկրյա միջոցառումների։

  • 2015՝ TLDCON
  • 2016՝ TLDCON, ARMIGF
  • 2017՝ ENOG14, RIPE NCC IPv6 Hackathon
  • 2018՝ Internet Fundamentals and Data Analytics RIPE NCC Workshop NASIG2018, ICANN61, SEEDIG2018, EuroDIG2018 Regithon, DigiTec Business Forum, TLDCON CENTR Registrar Day, ICANN63, Global IGF NORDIC Domain Days, DNS forum

Նման միջոցառումներին մասնակցության արդյունքում հաստատվում են հարաբերություններ լավագույն մասնագետների հետ և իրականացվում է փորձի փոխանակում, իսկ ձեռք բերված գիտելիքները կիրառվում են Հայաստանում Ինտերնետ ոլորտի զարգացման և բարելավման նպատակով: