board member picture

Գրիգոր Վահանյան

Ռուս-Հայկական Սլավոնական համալսարան, դասախոս

Գրիգոր Վահանյանը Վենետիկյան հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչն է (Եվրոպայի խորհուրդ), դասախոսում է Ռուս-Հայկական Սլավոնական համալսարանում, հետևյալ թեմաների հավաստագրված դասախոս է. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կառավարման մեջ», «Հեռահաղորդակցության ցանցեր և համակարգեր», դասախոսում է Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայում, «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ-ի վարչության անդամ է ստեղծված օրվանից, Ինտերնետի հայկական հատվածում անվայելուչ բովանդակությանն արձագանքող հանձնաժողովի ղեկավարն է։