members

Մարտիրոսյան Կարեն Մելիքյան  Առնակ Մելիքյան  Էդգար
Մելիքյան  Հայկ Մելիքյան  Նազիկ Մելքումյան  Ալվինա
Մելքումյան Անահիտ Մեսրոպյան  Նարինե Մինասյան Անդրանիկ
Մինասյան Անուշ Մինասյան Մարտին Միսակյան Վահան
Մխիթարյան Արամ Մկրտումյան Իգոր Մկրտչյան Անի
Մկրտչյան Հրայր Մուրադյան Արմեն Մուրադյան Մուրադ
Մուրադյան Սուսաննա Մուրադյան Վլադիսլավ Նազարյան Արմեն
Նավոյան Զավեն Ներսիսյան Արման Նիկողոսյան Տիգրան
Շահինյան  Հայկ Շահմուրադյան Սամվել Շանոյան  Հենրիկ
Շուքուրյան Սամվել Չախալյան Սամվել Պետրոսյան  Աննա
Պետրոսյան  Արթուր Պետրոսյան  Գրիգոր Պետրոսյան  Էդգար
Պետրոսյան Շահեն Պետրոսյան Գուրգեն Պողոսյան  Գեւորգ
Պողոսյան  Գոռ Պողոսյան  Գրիգոր Պողոսյան  Կարապետ
Պրոխորենկո  Եվգենի Ռուստամյան  Արթուր Սահակյան Անի
Սահակյան Դավիթ Սահակյան Վլադիմիր Սաղյան Միքայել
Սաղյան Գրիգորի Սարգսյան  Նաիրա Սարգսյան Արամ
Սարգսյան Գագիկ Սաֆարյան Գևորգ Սիմոնյան Անի
Սիմոնյան Հմայակ Սինանյան Մարիամ Սոկոլով Արսեն
Սուլթանյան Սաշիկ Ստեփանյան Վալերի Վահանյան Գրիգորի
Վարդանյան  Նարեկ Վարդանյան  Սիրանուշ Վարդապետյան Սյուզի
Վերդյան  Արամ Տերտերյան Ռոման Տոնեյան  Ալբերտ
Քաբաբյան Հովհաննես Քեսաբլյան Պետրոս Օգանով Սերգեյ
Օհանյան  Գոհար Օրբելյան Արամ Օքրոյան  Նորայր