Անդամակցություն

Հետևեք մեզ

«Ինտերնետ հանրություն» հասարակական կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրության համաձայն: Կազմակերպության գործունեության առարկան է՝ կառավարել «.am» և «․հայ» վերին մակարդակի դոմենային անունների տիրույթները, կազմակերպության նպատակն է՝ նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերնետի զարգացմանը։

Կազմակերպության անդամ կարող են դառնալ 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ-ում օրենքով սահմանված կարգով գրանցված իրավաբանական անձինք։

«Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ-ի տարեկան անդամավճարը կազմում է․

  • ֆիզիկական անձանց համար՝ 5000 (հինգ հազար) դրամ,
  • իրավաբանական անձանց համար՝ 30000 (երեսուն հազար) դրամ։

Ինչպես անդամագրվել

 «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ-ին անդամագրվելու համար անհրաժեշտ է՝ 

Ձեր դիմումը կներկայացվի «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ-ի խորհրդի նիստին։ Դրական որոշման դեպքում Ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացվի, որից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է վճարել տարեկան անդամավճարը։

Կազմակերպության անդամագրմանը հաջորդող տարիներին տարեկան անդամավճարը պետք է վճարել մինչև տվյալ տարվա մարտի 1-ը։

 Ձեր անդամակցությունը հաստատելուց հետո Ձեր կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեն կներառվի անդամների ցուցակում (members@isoc.am), և Դուք այնուհետ կստանաք «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ-ի հաղորդագրությունները: